Chat with us, powered by LiveChat

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 9 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 9 - 20

kd.42comop%40ainad

Wjazd do Danii

Wjazd do Danii

Wjazd do Danii osób niebędących rezydentami w Danii

Osoby uprawnione do wjazdu do Danii zgodnie z definicją „ważnego powodu wjazdu" muszą przedstawić potwierdzenie negatywnego wyniku testu na COVID-19 (wynik testu nie może być starszy niż 24h).

Lista kategorii spraw zaliczanych do "ważnego powodu wjazdu"

- legalny pobyt w Danii/stałe zatrudnienie w Danii, prowadzenie działalności gospodarczej w Danii lub jednoosobowej działalności gospodarczej. (Sygesikringsbevis), pozwolenie na pobyt, umowę o pracę wraz z ostatnim dowodem wypłaty, w przypadku samozatrudnienia dokumentację rejestracji działalności gospodarczej w Danii.