Pracujemy 9 - 20

38 - Whatsapp (Solid)Created with Sketch.

WhatsApp +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy 9 - 20

38 - Whatsapp (Solid)Created with Sketch.

WhatsApp +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy 9 - 20

38 - Whatsapp (Solid)Created with Sketch.

WhatsApp +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Nasze Usługi

  • Rozliczenie SKAT za 2018 

  • Ustawienie karty podatkowej 2019

  • Żółta karta

  • CPR

  • Niebieska karta

  • Korekty SKAT do 3 lat wstecz

  • Nemkonto

  • Feriepenge - Wypłata do 3 lat wstecz

  • Zasiłek rodzinny

  • Tastselv hasło do SKAT

  • A-kasse

  • Zwiazki zawodowe

  • Pension (Emerytura)

  • E106 - Ubezpieczenie w Polsce dla rodziny

  • Ubezpiecznie samochodu, domu, zdrowotne

  • Wypłata zgromadzonych składek emerytalnych w przypadku stałego opuszczenia Danii

  • Upadłość pracodawcy

  • Firmy windykacyjne -negocjacje warunków, np. rozłożenia długu, należności na raty

  • Auto na export

  • Powrot do Polski na stałe

  • Tłumaczenia ustne i pisemne

  • Założenie firmy jedno osobowej

  • Pozwolenie na auto

  • Rejestracja działalnosci w Danii

  • Księgowość firm

  • Zgon - renta dla dzieci - wypłata ubezpieczenia