Pracujemy od 9 - 20

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 9 - 20

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 9 - 20

Otwarte 7 dni w tygodniu

Nasze Usługi

  • Rozliczenie SKAT za 2019 

  • Ustawienie karty podatkowej 2020

  • Żółta karta (Karta zdrowotna DK)

  • CPR (Pesel)

  • Niebieska karta (Na terenie UE)

  • Korekty SKAT do 3 lat wstecz

  • Nemkonto

  • Feriepenge - Wypłata do 3 lat wstecz

  • Zasiłek rodzinny

  • Konto w banku

  • Zwrot podatku

  • Tastselv hasło do SKAT

  • A-kasse

  • Związki zawodowe

  • Pension (Emerytura)

  • E106 - Ubezpieczenie w Polsce dla rodziny

  • Ubezpiecznie samochodu, domu, zdrowotne

  • Wypłata zgromadzonych składek emerytalnych w przypadku stałego opuszczenia Danii

  • Upadłość pracodawcy

  • Duński meldunek

  • Firmy windykacyjne -negocjacje warunków, np. rozłożenia długu, należności na raty

  • Auto na export

  • Powrot do Polski na stałe

  • Tłumaczenia ustne i pisemne

  • Założenie firmy jedno osobowej

  • Pozwolenie na auto

  • Rejestracja działalnosci w Danii

  • Księgowość firm

  • Zgon - renta dla dzieci - wypłata ubezpieczenia