Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

Barsel w Danii (Tacierzyńskie i macierzyńskie)

Barsel w Danii (Tacierzyńskie i macierzyńskie)

Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego zależą od tego, czy osoba składająca wniosek o zasiłek jest pracownikiem, bezrobotnym, samozatrudnionym itp. Osoby pracujące mogą otrzymywać świadczenia z tytułu macierzyństwa, jeśli spełniają te trzy warunki:

  1. Zatrudnienie pierwszego dnia urlopu lub poprzedniego dnia.
  2. Należy mieć przepracowane co najmniej 160 godzin w ciągu ostatnich czterech pełnych miesięcy przed odejściem.
  3. Należy mieć przepracowane co najmniej 40 godzin miesięcznie przez co najmniej trzy z czterech miesięcy.
  4. Ponadto należy codziennie być z dzieckiem, np. fizycznie spędzać czas z dzieckiem.

Dania automatycznie otrzymuje informacje o zatrudnieniu i godzinach pracy od pracodawcy.

Masz prawo do urlopu ojcowskiego i duńskiego wynagrodzenia nawet przebywając w Polsce.