Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

Nasze Usługi

  • Rozliczenie SKAT za rok 2022

  • Ustawienie karty podatkowej 2023

  • Konto w duńskim banku 

  • Żółta karta (Karta zdrowotna DK)

  • Niebieska karta (EKUZ)

  • CPR (Pesel duński)

  • Korekty SKAT do 3 lat wstecz

  • Nemkonto

  • Feriepenge - Wypłata do 3 lat wstecz

  • Zasiłek rodzinny - Do 4746 kr. na kwartał 

  • Zwrot podatku z Danii

  • Hasło do SKAT.DK (Tastselv kod)

  • A-kassa - Od 485 kr. miesięcznie

  • Związki zawodowe - 69 kr. miesięcznie

  • Pension (Składki emerytalne)

  • S1/E106 - Ubezpieczenie w Polsce dla rodziny

  • Ubezpiecznie samochodu, domu, lub ubezpieczenie zdrowotne

  • Wypłata zgromadzonych składek emerytalnych w przypadku stałego opuszczenia Danii

  • Upadłość pracodawcy (Odzyskanie pensji, itd).

  • Duński meldunek

  • Kody Nem ID i MitId

  • Firmy windykacyjne -negocjacje warunków, np. rozłożenia długu, należności na raty

  • Auto na eksport

  • Powrot do Polski na stałe

  • Tłumaczenia ustne i pisemne

  • Pozwolenie na jazde samochodem

  • Rejestracja działalnosci w Danii:Jedna osobowa, ApS lub A/S

  • Zgon w Danii - renta dla dzieci - wypłata ubezpieczenia do 500.000 kr.

  • Pozwolenie o pobyt i o prace

  • .... i wiele innych usług.

Pakiety

Wymagany

Mały

CPR (Dunski pesel)

Karta podatkowaPolecamy

Średni

CPR (Dunski pesel)

Karta podatkowa

Żółta i niebieska karta 

E106/S1

Nemkonto

Związki zawodowe - Od 69 kr. (99 kr z ubezpieczeniem)Wypasiony

Duży

CPR (Dunski pesel)

Karta podatkowa

Żółta i niebieska karta 

E106/S1

Nemkonto

Konto w duńskim banku

Ubezpieczenie przeciwwypadkowe

Związki zawodowe - Od 69 kr.(99 kr z ubezpieczeniem)