Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

NEMKONTO

NEMKONTO

NemKonto to rachunek bankowy, na który wypłacane są wszelkie należności z instytucji publicznych w Danii. Muszą go posiadać obywatele Danii oraz obcokrajowcy, którzy chcą pracować w tym kraju. Dlatego również każdy Polak powinien wskazać, jaki rachunek bankowy chce mieć przypisany do otrzymywania należności z instytucji duńskich. Może to być polskie konto, którym posługiwał się dotąd w swojej ojczyźnie.

Co jeszcze warto wiedzieć o NemKonto?

Na rachunek bankowy, wskazany jako NemKonto, jest przekazywany m.in. zwrot podatku z Danii, rodzinne, feriepenge. Dlatego rejestracja tego konta musi być poprawnie wykonana. W związku z tym pomoc24 jako firma rozliczająca klientów z podatku z Danii – pomaga także w zakładaniu NemKonto. W wyniku tych działań, po około 2-3 tygodni od otrzymania odpowiedniego zgłoszenia, duński urząd Digitaliseringsstyrelsen przysyła na adres domowy podatnika list z kodem aktywacyjnym. Kopię takiego listu należy odesłać do naszej firmy jak najszybciej. Wówczas możemy finalnie zarejestrować wskazane konto. Po zakończeniu procedury, urząd Digitaliseringsstyrelsen może przekazać zwrot podatku na rachunek bankowy klienta, gdy już go zakończy rozliczać.

Jak wygląda list z kodem aktywacyjnym? Jest przesyłany w języku duńskim – poniżej przykład.

Dlaczego należy się spieszyć z przekazywaniem kodów?

Ponieważ kod aktywacyjny jest ważny tylko 60 dni od daty wysłania tego listu. Po tym terminie traci ważność. Wówczas całą procedurę trzeba powtórzyć od początku.

Do czego służy NemKonto?

NemKonto to jeden z elementów projektu związanego z ucyfrowieniem duńskiego sektora publicznego. Rejestracja konta jest zupełnie bezpieczna i ułatwia przepływ informacji pomiędzy duńskimi instytucjami, obywatelami, a pracodawcami. NemKonto służy wielu jednostkom publicznym w Danii do przekazywania pieniędzy bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika. W taki sposób przekazywane są należności z tytułu:

emerytury

zwrotu podatku z urzędu skarbowego

zasiłków na dzieci

zasiłków dla bezrobotnych

dodatku mieszkaniowego

wypłaty z funduszu urlopowego (feriepenge)

Jakie konto może być wskazane jako NemKonto?

Każdy sam wybiera, które konto bankowe będzie wskazane jako NemKonto. Może nim być np. duński rachunek bankowy, polski lub revolut. Warto przy tym pamiętać, że należy podać takie konto, które będzie aktywne w dłuższym czasie. Inaczej mogłoby się zdarzyć, że po wyjeździe z Danii tracimy dostęp do wpływających tam później pieniędzy, np. ze zwrotu podatku.

Konto bankowe w Danii

Potrzebujesz konto bankowe w Danii?

Zakladamy konto bez meldunku i żółtej karty.

Obecny czas oczekiwania to 3-4 tygodnie.