Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

Ubezpieczenie na wypadek niektórych ciężkich chorób

Ubezpieczenie na wypadek niektórych ciężkich chorób

Jeżeli zachorujesz na jedną z chorób objętych ubezpieczeniem, możesz otrzymać jednorazowe,

zwolnione z opodatkowania świadczenie - Kwota wynosi zazwyczaj 100.000 kr.

Jakie choroby są objęte ubezpieczeniem?

Choroby/zabiegi uprawniające do wypłaty z ubezpieczenia:

• Niektóre formy nowotworów złośliwych

• Zawał mięśnia sercowego

• Operacja wszczepienia by-passów lub angioplastyka tętnic wieńcowych w sercu

• Operacja zastawki serca

• Choroby tętnicy głównej

• Udar (krwotok śródmózgowy / zator mózgowy)

• Następstwa zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych

• Tętniak workowaty mózgu

• Niektóre łagodne guzy mózgu i rdzenia kręgowego

• Stwardnienie rozsiane

• Choroba neuronu ruchowego

• Niektóre postacie dystrofii mięśniowej

• Choroba Parkinsona

• Choroba Alzheimera

• Następstwa boreliozy

• AIDS

• Zanik funkcji wewnętrznych organów centralnych

• Ślepota

• Głuchota

• Rozległe oparzenia, odmrożenia lub następstwa kontaktu z substancjami o działaniu

żrącym

• Choroba serca (kardiomiopatia)

• Otępienie z ciałami Lewy'ego