Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

Chorobowe w Danii

Chorobowe w Danii

Jeśli pracujesz, musisz w trybie natychmiastowym skontaktować się z zakładem pracy i zgłosić zwolnienie. Zawsze informuj swój zakład pracy najpóźniej do 2 godzin po czasie planowego rozpoczęcia pracy.

Jeśli opuściłeś miejsce pracy z powodu choroby, musisz dokonać zgłoszenia chorobowego najpóźniej następnego dnia.

Jeżeli byłeś zatrudniony przez co najmniej 8 tygodni i wypracowałeś 74 godzin, pracodawca wypłaca ci zasiłek chorobowy. Jeżeli jesteś chory dłużej niż 30 dni kalendarzowych, gmina musi Ci wypłacić zasiłek chorobowy, jeżeli spełniasz przez gminę warunki.     

Jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy od gminy, musisz spełnić następujący warunek:   

  1. być zatrudniony w pierwszym dniu choroby przez co najmniej 240 godzin w ciągu ostatnich 6 pełnych miesięcy kalendarzowych przed pierwszym dniem choroby i przez co najmniej pięć z tych miesięcy być zatrudnionym co najmniej 40 godzin każdego miesiąca lub.

Chory na skutek wypadku w pracy

Jeśli jesteś ofiarą wypadku w pracy, masz prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby, nawet jeśli nie spełniasz powyższego warunku. Wypłacanie zasiłku chorobowego następuje jednak dopiero po uznaniu szkody w pracy przez urząd ds. Wypadków przy Pracy (AES). 

Jeśli pracujesz w Danii i mieszkasz w innym kraju UE

Jeśli pracujesz w Danii i mieszkasz w innym kraju UE, masz prawo do zasiłku chorobowego z urzędu gminy, w której znajduje się zakład pracy, jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia podczas nieobecności chorobowej. 

Choroba podczas urlopu

Jeśli rozchorujesz się przed rozpoczęciem urlopu, masz możliwość wzięcia urlopu w innym terminie. Musisz zgłosić chorobę pracodawcy w trybie natychmiastowym i stosować się do przepisów, które obowiązują podczas zwolnienia chorobowego. Jeśli wyzdrowiejesz przed zakończeniem zaplanowanego urlopu, musisz także zgłosić ten fakt i powiadomić, czy wrócisz do pracy czy pozostaniesz na urlopie do jego końca.