Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

Świadczenia rodzinne w Danii 2024

Świadczenia rodzinne w Danii 2024

Pracujesz legalnie w Danii – należy Ci się świadczenie rodzinne na dzieci poniżej 18 roku życia, na tych samych zasadach co obywatelom tego kraju. Duńskie świadczenie rodzinne można porownac do polskiego 500+. Dzieci nie muszą przebywać na terenie Danii. Wystarczy żeby jeden z rodziców pracował na terenie Danii zarówno sezonowo bądź na stałe.

Kwoty zasiłku:

0-2 lat –5.124 kr. na kwartał

3-6 lat – 4.056 kr. na kwartał

7-14 lat – 3.192 kr. na kwartał

15-17 lat – 1.064 kr. na miesiąc

500+ a świadczenie rodzinne w Danii ?

Ogólna zasada ustalania, który kraj wypłaca zasiłek, mówi, że w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje zagranicą, a drugi zostaje z dziećmi w kraju i nie pracuje, to właśnie kraj pracy ma wypłacać świadczenia (art. 73 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 ). Jeżeli zaś oboje rodzice pracują, decyduje miejsce pobytu rodzica z dziećmi. Jednak aby dziecko otrzymało jak najwyższe świadczenie, kraj, który ma wyższy zasiłek, wypłaca różnicę ich wysokości.

Regułą jest bowiem, że kiedy jeden z rodziców pracuje za granicą, a drugi z dziećmi mieszka w innym kraju (tutaj Polska), nie mogą pobierać dwóch zasiłków w pełnej wysokości w obu krajach.