Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

Rozliczenie podatku w Danii za rok 2023

Rozliczenie podatku w Danii za rok 2023

Zapraszamy na rozliczenie podatku z Danii od 11 marca 2024 - SKAT wypłaca nadpłate podatku od 12 kwietnia 2024

Rozliczenie podatku z Danii jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które pracowały legalnie w tym kraju w poprzednim roku podatkowym. Odwołania / korekty można składać do 3 lat i 4 miesięcy wstecz od wydania decyzji. Do 1 maja 2024 można napóźniej rozliczyć rok 2020. Decyzja określająca zwrot podatku z Danii wystawiana jest od razu w przypadku rozliczeń elektronicznych lub w okresie do 3 miesięcy w przypadku rozliczenia papierowego. Odwołania i korekty za lata poprzednie rozpatrywane są zazwyczaj w ciągu 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec  wydłużeniu.

ODLICZENIA OD PODATKU Z DANII:

  1. Cross border – rozliczenie wspólne - ulga dla podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy. Ulgę można odliczyć, jeśli dochód uzyskany w Danii wynosi min. 75% ogółu dochodów podatnika w danym roku. Ważne jest, by zarobki współmałżonka w Polsce nie przekroczyły kwoty 24 tysięcy złotych. Do rozliczenia należy dostarczyć kopię aktu małżeństwa, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem, oraz zaświadczenia o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego współmałżonków.
  2. Przejazdy między miejscem zamieszkania w Danii, a miejscem zamieszkania w Polsce (sprawa indywidualna czy sie nalezy).
  3. Dojazdy do pracy z miejsca pobytu w Danii do miejsca wykonywania pracy (jeżeli droga do pracy wyniosła powyżej 24 km w obie strony dziennie).
  4. Przekraczanie płatnych mostów - jeżeli podczas dojazdów do pracy podatnik przekraczał mosty Great Belt lub Øresund.
  5. Koszty zakwaterowania i wyżywienia.
  6. Zapłacone odsetki od kredytu w Polsce.

Ponizej jest link z instrukcją jak sie wyłącza QR kod w MitID.

pomoc24.dk/blog/mitidqrcode