Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

NEMID – IDENTYFIKATOR DO KONTAKTU Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI

NEMID – IDENTYFIKATOR DO KONTAKTU Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI

NemID zostanie ostatecznie zamknięte 30 pazdziernika 2023 r.!

Osobisty identyfikator NemID używany jest w cyfrowych kontaktach z instytucjami publicznymi – np. przy zgłaszaniu zmiany adresu, wnioskowaniu o zasiłek mieszkaniowy, zapisywaniu dzieci do szkoły lub przedszkola albo przy zapoznawaniu się z wysyłaną przez różne urzędy cyfrową pocztą.

NemID umożliwia także korzystanie z bankowości internetowej i in. Z tychpowodów identyfikator NemID jest niezbędny osobom zamieszkałym w Danii. Identyfikator NemID otrzymać mogą:

• osoby posiadające duński numer ewidencyjny CPR

• osoby, które ukończyły 15 lat

• osoby spełniające obowiązujące wymagania w zakresie identyfikacji i posiadania dowodu tożsamości.Osoby spełniające wymagania mogą otrzymać identyfikator NemID niezależnie od narodowości. NemID trzeba jednak zamówić samemu.

Jak uzyskać identyfikator NemID?

Osoby posiadające duńskie prawo jazdy lub paszport i zameldowanie w Danii mogą zamówić NemID przez Internet pod adresem www.nemid.nu. Można także osobiście stawić się w punkcie obsługi mieszkańców w urzędzie gminy (borgerservice).

W punkcie tym należy:

• okazać ważny dokument tożsamości (np. paszport, prawo jazdy lub wystawioną w Danii kartę stałego pobytu ze zdjęciem),

• okazać dowód posiadania numeru ewidencyjnego CPR (np. kartę ubezpieczenia zdrowotnego),

• osobiście odpowiedzieć na kilka pytań na swój temat lub przyprowadzić świadka.

Osobom, które podpisały umowę w kwestii bankowości internetowej,identyfikator NemID wystawić może także bank. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy zwrócić się do swojego banku.

Jak uzyskać pomoc?

Pomoc w zamówieniu identyfikatora NemID i w korzystaniu z cyfrowych rozwiązań samoobsługowych uzyskać można w punkcie obsługi mieszkańcóww urzędzie gminy lub w bibliotece. Udostępnione są tam za darmo stanowiska komputerowe.