Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

PRZEPISY PODATKOWE W DANII

PRZEPISY PODATKOWE W DANII

Przepisy podatkowe w Danii

Przepisy podatkowe w Danii (Skatteregler i Danmark) Wszystkie osoby zamieszkujące i pracujące w Danii podlegają w tym kraju opodatkowaniu.

Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Danii, masz obowiązek płacić w tym kraju podatek.

Powyższe obowiązuje również w sytuacji, gdy:

prowadzisz działalność gospodarczą,

jesteś bezrobotny i otrzymujesz zasiłek lub zapomogę pieniężną,

otrzymujesz stypendium rządowe,

jesteś emerytem i otrzymujesz emeryturę państwową,

pracujesz za granicą lub masz dochody za granicą, ale mieszkasz w Danii.

Twój odcinek wynagrodzenia

Za każdym razem, gdy otrzymujesz wynagrodzenie, zasiłek, zapomogę pieniężną i in., wydawany Ci jest również odcinek wynagrodzenia. Nie zawsze wygląda on tak samo, niemniej jednak z reguły zawsze zawiera informacje o tym:

Ile musisz zapłacić z tytułu podatku, różnego rodzaju składek emerytalnych i in.

Jaka kwota powinna zostać Ci wypłacona.

Składka na fundusz pracy

Wszyscy pracownicy muszą płacić podatek o nazwie Składka na fundusz pracy (tzw. składka AM). Składka ta stanowi 8% Twojego dochodu. Twój pracodawca potrąca składkę z każdego Twojego wynagrodzenia, zanim zostanie Ci ono wypłacone.

Podatek B

Podatek B płaci się od dochodu B, tj. dochodu, od którego przed wypłatą wynagrodzenia nie jest odprowadzany ani podatek ani składka na fundusz pracy. Dotyczy to przykładowo freelancerów lub osób otrzymujących honoraria za zlecenia. Celem uniknięcia zaległości podatkowych rozsądnie jest zatem skorygować rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli otrzymujesz dochód B.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Jeżeli nie masz miejsca zamieszkania w Danii, ale uzyskujesz w Danii dochody, podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Danii. W takim przypadku tylko niektóre z Twoich dochodów są opodatkowane, przy czym jest to opodatkowanie na szczególnych zasadach. Jeżeli uważasz, że jesteś objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym, skontaktuj się z urzędem skarbowym SKAT. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie skat.dk.

Ulga podatkowa

Niektóre ulgi zależą od ponoszonych wydatków, tj. możesz je uzyskać tylko, jeżeli jednocześnie ponosisz określone wydatki. Ulgi obniżają kwotę opodatkowanego dochodu, zatem zmniejsza się w ten sposób podstawa naliczania twojego podatku.

Do ulgi podatkowej uprawnia między innymi członkostwo w związku zawodowym 3F lub w działającej w jego ramach kasie ubezpieczeń 3FA. Wysokość ulgi związanej ze składką nie może jednak przekroczyć 7000 koron rocznie.

Ulgę podatkową uzyskać można również w związku z:

wpłatami na niektóre prywatnie zawarte umowy ubezpieczenia emerytalnego,

płaceniem alimentów (na swoje własne dzieci mieszkające pod innym adresem),

płaceniem rat z tytułu pożyczki,

koniecznością dojeżdżania do pracy dalej niż 24 km (patrz ulga transportowa).

Większość ulg urząd skarbowy SKAT przyznaje automatycznie, ale o niektórych musisz sam poinformować.

Roczne sprawozdanie 2023 (duńskie Årsopgørelse)

Roczne sprawozdanie (duńskie Årsopgørelse) jest to dokument przygotowany przez Duński Urząd Skarbowy (SKAT). W sprawozdaniu tym znajdziesz m.in. informacje o uzyskanych przez Ciebie dochodach, zapłaconych podatkach, a także ulgach podatkowych.

Rozliczenie roczne za 2023 rok gotowe jest od 11 marca 2024. Wtedy możesz wstępnie sprawdzić, czy zapłaciłeś za mało czy za dużo podatków w ubiegłym roku. Jeśli nawet musisz coś wg. początkowych informacji dopłacić, nie panikuj dopóki ostatecznie się nie rozliczysz.

Rozliczenie podatkowe polega na sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych, również z innych instytucji jak i naniesieniu korekt. Ważną kwestią jest wprowadzenie, ulg podatkowych co znacząco i pozytywnie zmienia ostatecznie rozliczenie roczne.

Do najczęstszych ulg można zaliczyć:– odliczenie wydatków za mieszkanie i wyżywienie,– odliczenie kosztów podróży do pracy powyżej 12 km w jedną strone,– odliczenie kosztów podróży między adresem zamieszkania w Danii a w Polsce,– alimenty,– koszty odsetek kredytów hipotecznych np. polskich,– ulga na nie pracującego małżonka,

Warto nadmienić, że nie każdemu należą się wszystkie ulgi podatkowe zgodnie z aktualnym prawem. Poprawność wprowadzenia ulg ma bardzo duże znaczenie w przypadku ewentualnych pożniejszych kontroli ze strony SKAT,

Informujemy co i jak można bezpiecznie odliczyć na podstawie indywidualnych konsultacji jak i również pomagamy w przypadku kontroli i odwołań.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

– Sprawdzimy poprawność wstępnego rozliczenia

– Policzymy wszystkie kwoty odpisów

– Uwzględnimy wszystkie możliwe ulgi

– Przetłumaczymy wymagane dokumenty na język dunski jeśli to konieczne